WORTMANN, Emanuel

WORTMANN, Emanuel, tiskar (?Ilok, o. 1850 – ?Osijek, ?). Bio je vlasnik Prve iločke tiskare 1882–97. u kojoj je izrađivao tiskanice za lokalna poduzeća i ustanove te društvena pravila. Tiskao je latinicom, ćirilicom, te na hrvatskom i njem. jeziku. God. 1886–88. izdavao je i uređivao novine Sremac, tjednik za politiku, narodnu privredu i zabavu. Registriran je kao prokurist Trgovačko-obrtničke komore u Osijeku te se pretpostavlja da je ondje prenio tiskaru.

LIT.: J. Malbaša: Povijest tiskarstva u Slavoniji. Zagreb 1978.