WOLNER, Žiga

WOLNER, Žiga, poduzetnik i žid. aktivist (Osijek, 1884 – Auschwitz, 31. VIII. 1942). Sin trgovca Ilije i Rozi rođ. Neumann. Suprug Serene rođ. Voll. U međuratnom razdoblju bio je vlasnik staklane u Osijeku te član uprave ŽO Donji grad u Osijeku i osječkoga Doma staraca. Kao istaknuti cionist sudjelovao je u radu osječkoga Židovskoga nacionalnog društva. Zajedno s ostalim osječkim Židovima poč. ljeta 1942. interniran je u logor u Tenji, a 22. VIII. 1941. deportiran u Auschwitz, gdje je stradao. – Supruga Serena, žid. aktivistica (Osijek, 1887 – Auschwitz, 31. VIII. 1942). Bila je članica osječkoga donjogradskoga žid. Gospojinskoga društva. Zajedno s ostalim osječkim Židovima poč. ljeta 1942. internirana je u sabirni logor u Tenji, a 22. VIII. deportirana u Auschwitz, gdje je stradala.

IZV.: AŽOO.

LIT.: S. Sršan i V. Matić: Zavičajnici grada Osijeka 1901.–1946. Osijek 2003.