WOLLNER, Hugo

WOLLNER, Hugo, trgovac (Pečuh, Mađarska, 1894 – ?Zagreb, 1945). U međuratnom razdoblju bio je vlasnik veletrgovine galanterijskom kratkom i pletenom robom u Nikolićevoj ul. u Zagrebu. Također je bio dobrotvor Židovske štedne kreditne zadruge u Zagrebu i predsj. Kuratorija Doma za naučnike, osn. 1933. gdje se dobivala pouka iz staklarskoga, krojačkoga i drugih zanata. Po uspostavi NDH zatražio je arijska prava. Iako je državni povjerenik zahtijevao da s Gustavom Wollnerom (Pečuh, Mađarska, 1886 – ?) nastavi raditi u svojemu poduzeću, zahtjev je bio odbijen. Prebjegao je u Hrvatsko primorje te bio interniran u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, priključio se partizanima djelujući kao član povjerenstva za zbrinjavanje žid. izbjeglica s Raba na oslobođeni teritorij Like, Korduna i Banije. Nakon rata radio je u robnoj kući »Nama«, no već 1945. u grupi trinaestorice Židova, tadašnjih službenika »Name«, izveden je pred sud u poslijeratnom tzv. procesu protiv Židova, navodno zbog privrednoga kriminala te osuđen na smrt strijeljanjem.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 28549, 30069. – Podaci o ulazniku R. Kohn.

LIT.: Zagrebački adresar 1930. Zagreb 1930. – J. Mrazović: Adresar grada Zagreba 1931. Zagreb 1931. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – Bilten ŽOZ, 1993, 31/32. – Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj. Zagreb 1998. – Z. Milo: Tako je to bilo u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941–1945). S opširnim historijskim pregledom toga razdoblja. Beograd 2004. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.