WOLLAK, Rudolf

WOLLAK, Rudolf, pravnik i žid. aktivist (Szentkirály, Mađarska, 1851 – Čakovec, 1924). Nakon završenoga studija prava djelovao je kao odvjetnik i gradski vijećnik u Čakovcu te se zauzimao za gospodarski i društveni razvoj grada. Zaslužan je za izgradnju objekta današnje vojarne »Nikola Šubić Zrinski« i zgrade Trgovačkoga kasina, izgrađene 1904. i iznajmljene Čakovečkom udruženju trgovaca. Posjedovao je zgradu današnje Gradske kavane, koju je iznajmljivao. Bio je predsj. ŽO u Čakovcu 1897–1920. Njegovi su nasljednici, kćer Jelena, koja je poslije rata živjela u Budimpešti, i sin Viktor, koji je živio u Parizu.

LIT.: Z. Karoly: Csaktornya monografiaja. Čakovec 1905. – V. Kalšan: Židovi u Međimurju. Čakovec 2006. – J. i V. Kalšan: Wollak, Rudolf. Međimurski biografski leksikon. Čakovec 2012.