WOLF, Heinrich

WOLF, Heinrich, poduzetnik (? – ?). U međuratnom razdoblju u Zagrebu bio je vlasnik poduzeća »Madex« za trgovinu i izvoz drva. Uoči uspostave NDH, 5. III. 1941, napustio je Zagreb i otišao u inozemstvo.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 27695.