AUERSPERG, Nelly

AUERSPERG, Nelly, citologinja (?Beč, o. 1926). Kći Viktora Gutmanna i Lujze. Mladost je provela u Beču i Belišću. God. 1943. s obitelji je bila zatvorena na Savskoj cesti u Zagrebu. Po završetku II. svj. rata, 1946. u Zagrebu upisala je medicinu, 1949. s majkom i bratom Francisom (Franjo) iselila iz Jugoslavije, a od 1950. živi u Kanadi. Studij medicine završila je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Washingtonu te doktorirala iz područja citologije na Sveučilištu British Columbia, gdje je od 1968. do umirovljenja 1994. bila profesorica. Od 1974. se, zahvaljujući novčanoj potpori Kanadskoga udruženja za istraživanje raka, bavi biomedicinskim istraživanjima, ponajviše ranim otkrivanjem raka maternice i jajnika, o čemu je objavila 190 stručnih članaka, a autorica je i jedanaest poglavlja u stručnim knjigama. Za svoj pionirski istraživački rad dobila je niz priznanja, uključujući nagradu za životno djelo Medicinskog fakulteta Sveučilišta British Columbia 2008, te nagradu za životno djelo kanadskoga Društva za in vitro biologiju 2011. Posjetila je Belišće s bratom (2003) i suprugom Johnom Auerspergom (2011).

LIT.: http://www.croatia.org/crown/articles/10058/1/Nelly%20Auersperg, pristupljeno 12. XII. 2011. – www.alumni.ubc.ca/2011/awards/nelly-auersperg, pristupljeno12. XII. 2011. – http://www.belisce.net/, pristupljeno 12. XII. 2011.