WASSERTHAL, Lavoslav (Polda)

WASSERTHAL, Lavoslav (Polda), trgovac (?, 1879 – Zagreb, 28. VIII. 1935). Sin Samojla (Salamona), (?, 1843 – Zagreb, 2. VII. 1917) i Thekle (Tekle); (?, 1853 – Zagreb, 21. III. 1938). Naslijedio je trgovinu tekstilnom robom, koju je njegov otac sagradio s Lavoslavom Baumgärtnerom, nakon potresa 1880, kao prvu veliku dvokatnicu na sjev. strani Jelačićeva trga i Bakačeve ul. u Zagrebu. God. 1910. kao jedini kućevlasnik angažirao je → R. Lubynskoga da obnovi zgradu, koji joj je dao oblik sačuvan do danas. Lubynski mu je također 1912. sagradio otmjenu vilu na početku Tuškanca. Njegovi sinovi Vladimir (?Zagreb, 1913 – logor Jasenovac, 1941) i Zdenko (?Zagreb, 1917 – logor Jasenovac ili Jadovno, 1941) stradali su u Holokaustu. II. svj. rat preživjela je samo Lavoslavova supruga Edita rođ. Berkovits (?, 1891 – Zagreb, 28. I. 1979), koja se nakon suprugove smrti udala za odvjetnika → R. Farkaša.

IZV.: JUSP Jasenovac.

LIT.: B. Polić: Vjetrenjasta klepsidra. Zagreb 2004. – S. Knežević: Židovi na Jelačićevu trgu. Ha-kol, 2013, 130.