WALDER, Slavko

WALDER, Slavko, posebnik (Karlovac, 1895 – ?). Sin Mavra, suprug Desankin (?, o. 1897 – Zagreb, 1. III. 1987). Po uspostavi NDH stanovao je u Zagrebu u Gajdekovoj ul. na Šalati. Iako je uredbom iz svibnja 1941. bio zajedno s obitelji iseljen iz tog dijela grada, uživao je svojevrsnu zaštitu vjerojatno zbog obiteljskih veza s jednim njem. časnikom. Vodio se u popisu neplatiša općinskoga doprinosa 1942, jer je, po svemu sudeći, ostao bez novaca. Preživio je rat. Njegova sina Momira (Zagreb, 1925 – Zagreb, 8. V. 1945), koji je boravio i radio u Zagrebu tijekom cijeloga II. svj. rata, ustaše su ubili prvih dana svibnja 1945. prilikom povlačenja iz grada.

IZV.: Gradska groblja Zagreb. – JIM, ŽOZ. – Podaci o ulazniku J. Hajčić.