BOHNER, Mihael

BOHNER, Mihael, diplomat (Bratislava, 1924). Odrastao je u Zagrebu. Po dolasku u Izrael mobiliziran je u policiju, u kojoj ostao do 1985. Studirao na Višoj policijskoj akademiji, od 1955. inspektor, od 1958. na čelu specijalnoga ogranka za istrage. Od 1977. vodio je »Komisiju Bohner«, koja je ispitivala načine za borbu protiv organiziranog kriminala u Izraelu. Bio je konzul, časnik za vezu i izraelski predstavnik u New Yorku i Dallasu. Od 1981. je ombudsman Glavnoga stožera izraelske policije s činom brigadnoga generala, a od 1983. ravnatelj Policijske akademije za seniorski zapovjedni kadar. Po umirovljenju je bio specijalni izaslanik Keren Hajesoda i bavio se pitanjima ostavštine i imovine Židova u Njemačkoj. God. 1988–94. bio je specijalni savjetnik u poduzeću »DEMCO Consultant Ltd.« koje je radilo na projektima s Ministarstvom unutrašnjih poslova i policijom Singapura.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. – M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 9(2001) 44/45.