WACHSLER, Stella

WACHSLER, Stella, liječnica (?Tuzla, BiH, 1904 – Baltimore, SAD, 1988). Kći Filipa Neufelda i Antonije rođ. Kugel te sestra → E. Neufelda. Osnovnu školu, gimnaziju i studij medicine završila u Zagrebu (1928/29). Nakon udaje za Hinka Wachslera, sina poznata novogradiškoga trgovca, preselila se u Novu Gradišku i tamo radila u bolnici te bila angažirana u lokalnim žid. aktivnostima. Po uspostavi NDH, u ljeto 1941, sa skupinom žid. liječnika upućena je u Bosansku Gradišku i Mostar djelovati na suzbijanju endemskoga sifilisa, a sa sobom je povela muža, djecu i roditelje. Iz BiH su prebjegli u Dalmaciju, gdje su ih uhitile tal. okupacijske snage te internirale u logor Kampor na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, u iznajmljenom trabakulu prebjegla je s obitelji u Bari u juž. Italiji. Poslije II. svj. rata s obitelji se iselila u SAD, gdje je radila kao liječnica.

IZV.: Podaci o ulaznici L. Prašek.

LIT.: V. Prašek i B. Prašek-Całczyńska: Memoari jedne liječnice i drugi spisi. Zagreb 1997.