VARNAI, Ljudevit (Lujo, Ludwig)

VARNAI, Ljudevit (Lujo, Ludwig), fotograf (?, o. 1881 – Osijek, o. 1915). U Osijek se doselio o. 1903. iz Novoga Sada, gdje je vjerojatno izučio fotografski zanat. God. 1905. otkupio je fotografsku radnju u tadašnjoj Kapucinskoj ul. i otvorio profesionalni fotografski atelijer. Dobitnik je Grand Prixa za portretne fotografije u Parizu 1910. Nakon njegove smrti radnju je nastavila voditi supruga Melanija rođ. Schach (Pečuh, Mađarska, 1880 – logor Stara Gradiška, 1942). Po uspostavi NDH, u lipnju 1941, s kćeri Anicom (Osijek, 1917 – Auschwitz, 1942) odvedena je u sabirni logor Tenja kraj Osijeka, a potom u Staru Gradišku, a Anica je 22. VIII. 1942. deportirana u Auschwitz. – Sin Pavao, fotograf (Osijek, 14. IX. 1909 – ?logor, 1944). Na katoličanstvo je prešao 1939. Vjenčao se 1940. s Elizabetom rođ. Kirchlechner s kojom je imao sina Dragutina. Izučio je 1933. fotografski obrt i preuzeo očevu radnju. Po uspostavi NDH prebjegao je u Budimpeštu, ali je bio 1944. uhvaćen u raciji te deportiran u neki od njem. logora, gdje je stradao. Za II. svj. rata radnju je vodila njegova supruga, koja je majstorski ispit položila 1943. – Kći Šarlota, fotografkinja (Sombor, Srbija, 1908 – Auschwitz, 1944). Fotografski obrt izučila je u Budimpešti, a radila je u Beču sa suprugom Ferencom Singerom s kojim je bila u braku od 17. II. 1937. Povremeno je pomagala u obiteljskoj fotografskoj radnji. U Beogradu je sa suprugom 1939–40. vodila »Foto Adrienne«. Stradala je u Auschwitzu.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 29561. – Podaci o ulazniku D. Varnai.

LIT.: M. Tonković: Oris povijesti fotografije u Hrvatskoj. Fotografija u Hrvatskoj 1848 –1951. (katalog izložbe). Zagreb 1994. – Fotografija u Hrvatskoj 1848.–1951. Zagreb 1994. – Osječka fotografija (katalog izložbe). Osijek 1996. – S. Sršan i V. Matić: Zavičajnici grada Osijeka 1901.–1946. Osijek 2003. – M. Tonković: Židovi fotografi (katalog izložbe). Zagreb 2004. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – Lj. Dobrovšak: Židovi u Osijeku od doseljavanja do kraja Prvoga svjetskog rata. Osijek 2013.