VALINGER-PETROVIĆ, Biserka

VALINGER-PETROVIĆ, Biserka, anesteziologinja i reanimatologinja (Zagreb, 14. VII. 1938). Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1963. Specijalizirala je anesteziologiju i reanimatologiju 1972, a primarijus je postala 1986. Radila je na Odjelu pedijatrije Opće bolnice Sisak 1965–68, Urološkoj klinici (1971–82), Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju (1982–93) KBC Zagreb.

LIT.: Valinger-Petrović, Biserka. Tko je tko u hrvatskoj medicini. Zagreb 1994.