VALIANI, Leo (Weiczen)

VALIANI, Leo (Weiczen), političar i publicist (Rijeka, 2. II. 1909 – Milano, Italija, 18. IX. 1999). Sin trgovca brašnom Adolfa Weiczena, koji se u Rijeku doselio iz BiH te bio zastupnik mlina u mađ. Békéscsabi. Baka s majčine strane Caterina Herzl bila je rođakinja Teodora Herzla. God. 1927. talijanizirao je prezime u Valiani. Sa 16 godina ostao je bez oca, napustio gimnaziju i zaposlio se u Banca mobiliare di Fiume. Nakon fašističkoga puča Ricarda Zanelle u Milanu se 1926. pridružio antifašistima okupljenima oko časopisa Quarto Stato. Vrativši se u Rijeku s propagandnim materijalima 1928. bio je uhićen i zatvoren na otoku Sponzi, gdje je pristupio KP. Kad je pušten iz zatvora 1931, vratio se u Rijeku, ali ubrzo je ponovo uhićen pri dijeljenju propagandnih letaka i osuđen na 12 godina i 7 mjeseci. U zatvoru u Civittavechiji upoznao je tal. komunističku elitu. Kazna mu je amnestijom smanjena na sedam godina, a 1936. protjeran je iz Italije te stigao u Pariz. Kao dopisnik novina Il Grido del popolo 1937. sudjelovao je u Španjolskom građanskom ratu. Nakon Francove pobjede prebjegao je u Francusku te je kao komunist interniran u Camp Vernet, gdje je upoznao Arthura Koestlera, koji ga spominje u svojim memoarima Scum of Earth. Office of Strategic Services (OSS). God. 1940. iz okupirane Francuske bježi preko Maroka u Meksiko, a 1943. u službi brit. obavještajne organizacije SOE (Special Operation Executive) preko Sicilije vraća se u Italiju, gdje se povezuje s partizanima te kao predstavnik Comitato di liberazione Nazionale u Švicarskoj pregovara s amer. tajnim službama. Kao jedan od vođa antifašističkoga pokreta otpora na sjeveru Italije, učlanio se u Socijalno-liberalnu stranku Partita d’Azione, a kao član milanskoga ustaničkoga komiteta (Comitato Insurrezionale di Milano), zajedno s Luigijem Longom, Emiliom Serenijem i Sandrom Pertinijem potpisao je naredbu o Mussolinijevu smaknuću, ali je poslije osudio vješanje njegova tijela na milanskoj Piazzi Loreto. God. 1946. izabran je u Ustavotvornu skupštinu (Assemblea Constituente), ali nakon raspada stranke Partita d’Azione povukao se iz politike. Radio je u Banca Commerciale Italiana, pisao knjige i bavio se novinarstvom kao stalni suradnik listova L’ Espresso, Le Monde i Corriere della Sera, u kojima je kao politički komentator osuđivao polit. terorizam i nasilje. Tal. predsjednik Sandro Pertini imenovao ga je 1980. doživotnim senatorom.

DJELA (izbor): Il movimento nazionale e politico degli Sloveni e dei Croati. Dall’illuminismo alla creazione dello Stato Jugoslavo (1918). Trieste 1971. – The end of Austria-Hungary. New York 1973. – Spadolini e la storia dell’Italia contemporanea. Quarant’anni di insegnamento e di studi. Firenze 1991.

LIT.: I. Duvnjak: Leo Valiani, Riječanin koji je presudio Mussoliniju. Novi list, 66(2012), 4. VI. – Ha-kol, 2012, 125. – (Nekrolozi): The Guardian, 1999, 21. IX; The Economist, 1999, 30.