VAJS, Ivan

VAJS, Ivan, službenik (Osijek, 1927 – Zagreb, 29. XI. 1997). Sin Alfreda i Lilli. Gimnaziju je pohađao u Osijeku, ali je prekinuo školovanje po uspostavi NDH te prebjegao u Dalmaciju. Bio je interniran 1942. u logor u Kraljevici, odakle je prebačen 1943. u logor Kampor na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, prešao je na oslobođeno područje i priključio se partizanima kao kurir pri NOO Glina. Po završetku II. svj. rata završio je gimnaziju u Zagrebu, gdje se zaposlio u Radioindustriji. Zanimao se za žid. tradiciju i povijest, kao i književnost, koju je zahvaljujući poznavanju stranih jezika, pomno pratio i proučavao. Od samog osnutka član je Društva »Miroslav Šalom Freiberger« i istaknuti član ŽOZ, kojoj je oporučno ostavio svu svoju imovinu i stan u Gundulićevoj ul.

IZV.: Podaci o ulazniku B. Polić.

LIT.: Novi Omanut, 5(1997) 25.