VAJNBERGER, Dragica

VAJNBERGER, Dragica, novinarka (Zagreb, 7. III. 1919 – Zagreb, 2. V. 2013). Kći Ervina i Margite rođ. Schlesinger. Maturirala je na I. ženskoj gimnaziji u Zagrebu 1937. Nakon uspostave NDH poč. 1942 pobjegla je u Split, potom u Novi Vinodolski te bila internirana u logore u Kraljevici i u Kampor na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, priključila se partizanima. Poslije rata u Beogradu pohađala Novinarsku i diplomatsku visoku školu (1948–54) te do kraja 1954. bila tajnica Milovana Đilasa. U Tanjugu je radila do 1965, zatim je bila stručna suradnica u Institutu za radnički pokret u Beogradu do 1967. te voditeljica dokumentacije u CK Jugoslavije do 1973. Nakon umirovljenja vratila se u Zagreb, gdje je živjela u Domu Zaklade »Lavoslav Schwarz«. Jedna je od inicijalnih suradnica Židovskoga biografskog leksikona; koristeći Jevrejski pregled i druge izvore napravila je osnovnu bazu podataka na približno 1000 kartica.

IZV.: Osobni podaci ulaznice.

LIT.: M. Đilas: Vlast i pobuna. Zagreb 2009.