VAJDA, Janoš

VAJDA, Janoš, poduzetnik (? – ?logor, 1944). U Zagrebu je posjedovao špeditersko poduzeće, koje je nakon uspostave NDH dobilo povjerenika. Tijekom 1942. uhitila ga je njem. policija jer je navodno prevezao neku robu ukradenu Nijemcima. Obitelj je uspjela spriječiti izručenje vlastima NDH te su pribavili propusnice s kojima su prebjegli u Mađarsku. Cijela je obitelj stradala 1944. u vrijeme masovnih deportacija mađ. Židova.

LIT.: Z. Milo: Tako je to bilo u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941–1945). S opširnim historijskim pregledom toga razdoblja. Beograd 2004.