VAJDA, Elemer

VAJDA, Elemer, gospodarstvenik (Letenye, Mađarska, 1882 – Čakovec, 26. VI. 1934). Suprug Mariane rođ. Beck iz Čakovca. Do 1904. radio je u čakovečkom trg. poduzeću »Braća Strahija« kao samostalni voditelj prodaje. Ubrzo je u Beču osnovao svoje poduzeće »Vajda«, čije je poslovanje nakon I. svj. rata prenio u Čakovec. Otkupio je licenciju i preuzeo poslovnu mrežu → S. Bayera, čakovečkoga trgovca koji se bavio peradarstvom. Sagradio je 1922. hladnjaču kapaciteta 22 vagona, a idućih je godina svojim proizvodima i poslovnošću stekao ime poznato u Europi (sa zaštitnim znakom »Šljuka«) te otvorio prodajni ured u Zürichu. Proizvode je plasirao na tržišta Velike Britanije, Švicarske, Njemačke, Italije i Egipta. Također je u Švicarsku izvozio teške konje, a iz Belgije uvozio plemenite konje u svrhu oplemenjivanja domaćih pasmina. God. 1930. imenovan je banskim vijećnikom za srez Čakovec. Nakon njegove smrti poslovanje je preuzeo sin Petar (Čakovec, 21. VI. 1923 – Zadar, 1969), a nakon okupacije Međimurja poduzeće je 1943. preuzeo mađ. kapital istisnuvši Čakovečko-međimursku štedionicu i obitelj Vajda te je poduzeće poslovalo pod nazivom »Hunnia«. P. je u veljači 1944. uhićen i s četrdesetak Međimuraca zatvoren u logor Telenchaza u Budimpešti, a potom u logor Veresberény. Preživio je logor i vratio se 1945. Poduzeće mu je vraćeno, a rješenjem Kotarskoga suda u Čakovcu 31. VII. 1946. nacionalizirano. Diplomirao je germanistiku i predavao njem. književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru.

LIT.: (Nekrolog). Židov, 15(1934) 26. – Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj. Zagreb 1998. – V. Kalšan: Građansko društvo u Međimurju. Čakovec 2000. – V. Kalšan: Židovi u Međimurju. Čakovec 2006. – J. i V. Kalšan: Vajda Elemer. Međimurski biografski leksikon. Čakovec 2012.