ULLMANN, Miroslav

ULLMANN, Miroslav, poduzetnik (Zagreb, 1916 – ?). Sin Dragutinov (?, o. 1880 – Zagreb, 29. III. 1936). Prije II. svj. rata zajedno s bratom, inženjerom Adolfom (Zagreb, 1913 – ?Kanada, ?), bio je vlasnik »Zenita«, industrije pletene robe u Zagrebu. Po uspostavi NDH Ministarstvo narodnoga gospodarstva tražilo je da ih se kao neophodne stručnjake do daljnjega zadrži na radnim mjestima u njihovoj tvornici. Na nepoznati način braća su preživjela II. svj. rat. Po svoj prilici brat Adolf sa suprugom Stellom iselio se u Kanadu, gdje su osnovali tvornicu pletene robe.

IZV.: Gradska groblja Zagreb. – HDA, RUR, Židovski odsjek 29640. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.