TURKALJ-AŠNER, Berta

TURKALJ-AŠNER, Berta, internistica (? – ?). Nakon završenoga studija medicine, u međuratnom razdoblju djelovala je kao internistica s adresom stanovanja na Langovu trgu u Zagrebu. Po uspostavi NDH daljnja joj je sudbina nepoznata.

IZV.: Telefonski imenik 1941.