TRITSCH, Norbert (Tritoch, Trič)

TRITSCH, Norbert (Tritoch, Trič), pravnik (Dolní Věstonice, Češka, 1894 – ? SAD, ?). Sin Isin. Doktorirao je temeljem rigoroza na zagrebačkom Pravnom fakultetu 1931. te je radio kao pravnik u Hrvatskoj sveopćoj kreditnoj banci. Po uspostavi NDH sa suprugom Jelkom rođ. Heumer preuzeo je žid. znak. Prebjegli su u Hrvatsko primorje te su bili internirani u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943. priključili su se partizanima te je bio prevoditelj pri Glavnom štabu Hrvatske. Poslije se sa suprugom iselio u SAD.

IZV.: KŽZ.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.