TRILNIK, Andrija

TRILNIK, Andrija, rabin (Subotica, Srbija, 6. III. 1910 – ?logor, 1941–1945). Sin Mojsija i Barbare rođ. Hubert. U braku s Klarom rođ. Gross (Subotica, Srbija, 17. I. 1918 − ?) otac je Debore (Nova Gradiška, 24. I. 1940). Bio je rabin u Novoj Gradiški od 1939. Po uspostavi NDH bio je uhićen te deportiran u nepoznati logor, gdje je stradao.

IZV.: Popis bogoštovnog osoblja ubijenog za vrijeme NDH.

LIT.: V. Žugaj: Židovi novogradiškog kraja. Zagreb 2001.