TREPPER, Elemer (Elemir)

TREPPER, Elemer (Elemir), inženjer (Kötcse, Mađarska, 1891 – ?). Sin Mavrov, suprug Ane rođ. Schwarz i otac Aleksandra. U međuratnom razdoblju radio je kao inženjer na stručnim poslovima u osiguravajućem društvu »Sava« u Zagrebu te bio član Zagrebačke inženjerske komore. Po uspostavi NDH morao se iseliti iz svog stana u Zvonimirovoj ul. i preseliti na drugu adresu. Sa suprugom i sinom preuzeo je žid. znak te prešao na katoličanstvo. U srpnju 1941. zaveden je u popis vlastima NDH neophodno potrebnih stručnjaka. Čini se da je tijekom rata preko Mađarske izbjegao u Izrael.

IZV.: HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 441, 41/1941. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27524. – KŽZ.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.