TOUVAL, Meir (Weltmann, Martin)

TOUVAL, Meir (Weltmann, Martin), pravnik (Čarug, Srbija, 1905 – Tel Aviv, 1982). Sa suprugom Verom rođ. Marberg otac je Saadija. Doktorirao je temeljem rigoroza na zagrebačkom Pravnom fakultetu 1929. Odvjetnički ured otvorio je u Novom Sadu, gdje je bio na čelu mjesne cionističke organizacije. God. 1939. s obitelji se iselio u Palestinu i nastanio u Jeruzalemu, gdje je promijenio ime u Meir Touval. Za II. svj. rata povremeno je boravio u Istanbulu kao član Odbora za spašavanje progonjenih Židova iz okupirane Europe. Od 1956. do 1959. bio je izraelski veleposlanik u Mađarskoj. – Sin Saadia (Saadije), politolog (Zagreb, 28. I. 1932). Suprug Ayane rođ. Horović. Osnovno školovanje počeo je u Novom Sadu, a nastavio u Izraelu, kamo se doselio s roditeljima 1939. Ondje je završio i gimnaziju. Politologiju je studirao 1953–60. na Sveučilištu Harvard u SAD, gdje je doktorirao i predavao međunarodnu politiku. Također je do 1985. predavao na Sveučilištu u Tel Avivu do 1985, a potom u SAD. Bavi se pretežito političkim događajima i ratovima druge pol. XX. st. Autor je djela: Somali Nationalism. (Cambridge 1963), The Boundary Politics of Independent Africa. (New York 1972), The Peace Brokers. Mediators in the Arab-Israeli Conflict, 1948–1979. (Princenton 1982), Mediation in the Yugoslav Wars. The Critical Years, 199095. (Basingstoke–New York 2002).

IZV.: Podaci o ulazniku S. Touval.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999.