TOMAŠIĆ, Eugen

TOMAŠIĆ, Eugen, farmaceut (Senta, Srbija, 1907 – ?, nakon 1980). U međuratnom razdoblju bio je ljekarnički suradnik u Zagrebu. Po uspostavi NDH, u travnju 1941, prebjegao je u Hrvatsko primorje te bio interniran u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943. priključio se partizanima, gdje je bio upravitelj centralne ljekarne 4. korpusa. Nakon završetka rata ostao je djelatna vojna osoba u JNA. Nositelj je triju vojnih odlikovanja.

LIT.: J. Romano: Jevreji zdravstveni radnici Jugoslavije 1941–1945. Žrtve fašističkog terora i učesnici u narodnooslobodilačkom ratu. Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, 1973, 2. – Isti: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.