TOLNAUER, Nikola

TOLNAUER, Nikola, pravnik i cionistički aktivist (Veliškovci kraj Valpova, 1. V. 1898 – logor Jasenovac, 22. IV. 1945). Sin Emanuela, trgovca građevinskim materijalom, i Ivane rođ. Ehrenfeld. Osnovnu školu pohađao je u Valpovu, a gimnaziju u Osijeku. Poč. I. svj. rata bio je mobiliziran te se borio kao pričuvni časnik na galicijskoj bojišnici, gdje je dva puta lakše ranjen. Doktorirao je temeljem rigoroza 1921. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao odvjetnički pripravnik u Osijeku te sudjelovao u sudskom procesu protiv slavonskoga hajduka Jove Stanisavljevića Čaruge. God. 1924. otvorio je odvjetnički ured u Osijeku. Iste god. oženio se Hermom rođ. Rosenberg iz Morovića. God. 1935. bio je odvjetnik → A. Sohra, ravnatelja poduzeća Našička tvornica tanina i paropila d. d., optuženog za sudjelovanje u najvećoj financijskoj aferi u Kraljevini Jugoslaviji. Zbog uspješnog vođenja obrane, po završetku procesa Našička tvornica angažirala ga je kao svojega stalnog pravnika za Europu, zbog čega se 1937. preselio u Zagreb, gdje je otvorio odvjetnički ured. Po uspostavi NDH bio je uhićen u prvoj skupini zagrebačkih žid. odvjetnika te interniran u dvorac Kerestinec, a potom nakon bijega dijela zatočenika prebačen u zatvor na Savskoj cesti. Pod prisilom se odrekao odvjetništva te je 9. VI. 1941. bio brisan iz Odvjetničkoga imenika. Vodstvo Našičke tvornice uspjelo je za njega dobiti neku vrstu izuzeća od progona te je nastavio raditi svoj posao u poduzeću, ali ga je po završetku radnoga vremena policijski agent odvodio natrag u zatvor u Savskoj. Neko je vrijeme boravio i u logoru Jasenovac, otkud je u srpnju 1944. bio vraćen u Zagreb. Poč. 1944. ponovo je bio deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao u proboju zatočenika 1945. – Od studentskih dana bio je istaknuti cionistički aktivist. God. 1921. bio je predsj. Saveza jevrejskih omladinskih udruženja, potpredsj. Udruženja općih cionista u Jugoslaviji (osn. 1935) te član Glavnoga odbora SJOJ (1936–39). Pisao je mnogobrojne tekstove i komentare u židovskom i cionističkom tisku (osobito u Glasniku Saveza jevrejskih vjeroispovjednih opština). Pripremao je i odlazak obitelji u Izrael, gdje je 1933. kupio zemljište za gradnju kuće.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 29706. – HDA, UNS, kut. 1, 1–2–2, Ured upravitelja, 291/1942.

LIT.: Židov, 5(1921) 14. – Z. Komarica: Kerestinečka kronika. Zagreb 1989. – Pravni fakultet u Zagrebu 1776–1996. Zagreb 1996. – V. Čuržik: Židovi na području Valpovštine. Valpovački godišnjak, 2004, 9.