ATTIAS, Rafael

ATTIAS, Rafael, obrtnik (Bihać, BiH, 16. IX. 1898 – Zagreb, 7. IX. 1975). Sin Jakobov. Djelovao je kao kožarski obrtnik, a u međuratnom razdoblju vlasnik poduzeća »CORIUM, Braća Attias«, za preradu janjećih koža na Radničkoj cesti u Zagrebu. Sa suprugom Marijom rođ. Rebernjak (»arijevkom«) te kćerima Renatom i Rut preuzeo je žid. znak. II. svj. rat preživio je u Zagrebu.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 659. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.