TÄNZER, Albert

TÄNZER, Albert, trgovac i gospodarstvenik (?, o. 1870 – Zagreb, 6. VII. 1936). Do 1899. bio je trgovac u Gorama kraj Petrinje. O. 1900. preselio se u Petrinju, gdje je u kući Charlotte Deutsch u Trgovačkoj ul. imao trgovinu kože (1904–06), koju je potom preuzeo trgovac Herman Štern. U Petrinji je 1906. utemeljio Tvornicu štapova, a poslije i mlin.

LIT.: (Nekrolog). Banovac, 1(1936) 16. – I. Golec: Tänzer, Albert. Petrinjski biografski leksikon. Petrinja 1999.