TÄMPEL, Ignac (Templ)

TÄMPEL, Ignac (Templ), dermatovenerolog (Pabjanica, Poljska, 1896 – ?). Sin Salamonov. U nepoznato doba doselio se u Zagreb, gdje je završio studij medicine (1927) te potom specijalizirao dermatovenerologiju. Nakon uspostave NDH po nalogu ministra zdravstva Ivana Petrića s grupom žid. liječnika poslan je u ljeto 1941. u BiH djelovati na suzbijanju endemskoga sifilisa. Radio je najprije u Kaknju, zatim u Travniku i Vitezu. U listopadu 1944. priključio se partizanima djelujući kao referent saniteta 16. krajiške brigade 39. divizije, potom je bio upravitelj bolnice 10. divizije te naposljetku upravitelj pokretne poljske bolnice 5. korpusa. Nakon rata nastavio je djelatnu vojnu karijeru u JNA. Umirovljen je u činu sanitetskoga pukovnika. Nositelj je više vojnih odlikovanja.

LIT.: J. Romano: Jevreji zdravstveni radnici Jugoslavije 1941–1945. Žrtve fašističkog terora i učesnici u narodnooslobodilačkom ratu. Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, 1973, 2. – Isti: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.