TALVI, Rafael

TALVI, Rafael, slikar i ekonomist (Sofija, 20. II. 1920 – Zagreb, 16. V. 2006). Sin Ilije i Rebeke rođ. Behar. Rođen je u sefardskoj obitelji. Odmalena je živio u Beogradu. Za II. svj. rata zarobile su ga tal. snage u Albaniji, a potom je prebačen u logor Ferramonti di Tarsia na jugu Italije. Poslije je bio u Švicarskoj, potom se priključio partizanima. Nakon rata radio je u Ministarstvu za vanjsku trgovinu u Beogradu i u Privrednoj komori Jugoslavije. Slikarstvom se bavio od 1952, a 1954–58. pohađao je Majstorsku radionicu Mile Milunovića. God. 1978. u Beogradu je priredio retrospektivnu izložbu Dvadeset godina likovnog stvaralaštva. Preselio se 1978. u Zagreb, gdje je od 1979. bio član Društva likovnih umjetnika. Od 1990. okrenut je žid. korijenima pa je 1995. u Zagrebu priredio samostalnu izložbu s tom tematikom (Zima, 1978; Selo i Otok, 1980; Putovanje na Istok, 1990; Sjećanje na Izrael, Iz susjedstva, 1992). God. 2002. donirao je neke svoje slike ŽOZ.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – Bilten ŽOZ, 1993, 28/29.