TALIK, Šoša

TALIK, Šoša, slikarica i pedagoginja (Slatina, 31. I. 1938). Studirala je slikarstvo u Ljubljani, a završila Likovnu akademiju u Beogradu 1963. Dvije godine poslije iselila se u Izrael, gdje je u Jeruzalemu radila kao nastavnica likovnoga odgoja. Sudjelovala je na nekoliko skupnih i imala desetak samostalnih izložbi slika u različitim tehnikama. Bavi se i poezijom, koja je prevedena na hebrejski.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999.