ŠVARC, Božo (Schwarz)

ŠVARC, Božo (Schwarz), sportaš i sportski djelatnik (Zagreb, 6. IX. 1920 – Beograd, 4. V. 2007). Sin Ferdinanda (Bjelovar, ? – Zagreb, 1935) i Štefe. Otac mu je bio vlasnik trgovine elektrotehničkih potrepština »Schwarz i drug« u Preradovićevoj ul. u Zagrebu. Osnovnu žid. školu i gimnaziju završio je u Zagrebu, gdje je počeo studirati na Tehničkom fakultetu, odjel elektrotehnike. Bio je član SKOJ od 1939, a potom kandidat za člana KPJ. Aktivno se bavio sportom 1930-ih kao član Makabija, skijaš i lakoatletičar (skok u vis). Također je bio član Hašomer Hacaira. Po uspostavi NDH uhićen je 27. V. 1941. s drugih 165 žid. omladinaca i otpremljen u logor Danica, otamo u Gospić i Jadovno, odakle je vraćen u Gospić, potom preko logora u Jastrebarskom u kolovozu 1941. u logor Jasenovac. U prosincu 1941. prebačen je u logor Stara Gradiška, a potom u selo Obradovce kraj Feričanaca, odakle je uspio pobjeći 12. IX. 1942. i priključiti se partizanima kao borac u banijskoj četi, vodni delegat u 1. kalničkom odredu, komesar bataljona 17. brigade 28. divizije i komesar srp. brigade KNOJ u činu majora. Nakon rata ostao je u aktivnoj službi u JNA u Beogradu do umirovljenja 1980. u činu pukovnika. Posljednje radno mjesto bilo mu je načelnik arhiva Vojnoistorijskoga instituta u Beogradu. Suosnivač je sportskoga društva »Partizan« 1945. i poslije nekih klubova unutar društva, dugogodišnji član predsjedništva društva, dugogodišnji predsj. više Partizanovih klubova (hokejaškoga i plivačkoga). Dobitnik je Spomenice 1941, jedan od nekolicine preživjelih iz logora Jadovno i, uz → Sašu Blivajsa, jedini preživjeli iz skupine od 165 omladinaca uhićenih u svibnju u Zagrebu. Pokopan je na beogradskom groblju.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 699.

LIT.: Sećanja Jevreja na logor Jasenovac. Beograd 1972. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – Bilten ŽOZ, 1990, 30. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – V. Kovač: Božo Švarc, Kako sam preživio. Ha-kol, 2001, 69/70. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. –http://collections.ushmm.org/search/catalog/irn507365, pristupljeno 21. VII. 2016.