ŠILHARD, Vladimir (Schilhard)

ŠILHARD, Vladimir (Schilhard), građevinski inženjer (Zagreb, 26. VIII. 1912 – Zagreb, 17. VI. 2002). Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu, gdje je diplomirao na Građevinskom fakultetu. Djelovao je u Institutu građevinarstva Hrvatske, a nakon umirovljenja kao suradnik zagrebačke tvrtke GEOEXPERT – G.T.B. d. o. o. kao fizička osoba koja je imala dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju nepokretnih kult. dobara. Bavio se pretežito materijalima, konstrukcijama, građevnom fizikom i energijom. Bio je član uredništva časopisa Čovjek i prostor (1958–62) te član Društva Zagrepčana. Otac je inženjerke kemijske tehnologije Sonje Šilhard-Mihaljević.

DJELA: Izolacija u građevinarstvu. Zagreb 1967. – Tehnologija produktivnijeg industrijaliziranog građenja. Zagreb 1967. – Suvremeno građenje. Zagreb 1975.

IZV.: Podaci o ulazniku S. Šilhard-Mihaljević.