ŠIK, Bernard

ŠIK, Bernard, rabin (?, Mađarska, o. 1874 – Karlovac, 16. VI. 1936). Sa suprugom Sarom (?, 1884 – ?) otac je Giorin. Školovao se u Mađarskoj, gdje je završio sveučilišni studij i rabinski seminar 1906. te djelovao kao rabin, potom nadrabin u Karlovcu. Bio je među prvim pristašama cionizma u Karlovcu i u Hrvatskoj te 1911. osnovao prvu skupinu karlovačkih cionista pod imenom »Karlovačka židovska omladina«. Inicijator je mnogobrojnih humanitarnih akcija. Pisao je tekstove o povijesti karlovačkih Židova. – Sin Giora (Gjuro, Đuro), pravnik (Karlovac, 1908 – ?, Izrael, ?). Doktorirao je temeljem rigoroza 1932. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je otvorio odvjetnički ured. Po uspostavi NDH upisan je u Kartoteku židovskoga znaka, ali se čini da znak nije preuzeo jer je 27. IV. uhićen u skupini zagrebačkih odvjetnika i odveden najprije u zatvor u Petrinjskoj ul., potom u Kerestinec. Pušten je na intervenciju Ive Politea, predsjednika Odvjetničke komore. Brisan je iz Odvjetničkoga imenika nakon što se 19. VI. 1941. »dobrovoljno« odrekao odvjetništva pred dvojicom naoružanih ustaša s već pripremljenim formularima za potpis. Nakon II. svj. rata iselio u Izrael, gdje je radio kao odvjetnik.

LIT.: Jevrejski glas, 11(1933) 14/15. – (Nekrolozi): Jevrejski glas, 14(1936) 25; Židov, 20(1936) 26. – Z. Komarica: Kerestinečka kronika. Zagreb 1989. – Bilten ŽOZ, 1991, 17. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001.