ŠEN, Leo

ŠEN, Leo, liječnik (Osijek, 1901 – logor Jasenovac, 1941). Djelovao je kao liječnik u Vukovaru. Po uspostavi NDH uhićen je i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao.

LIT.: Glasilo Spomen-područja Jasenovac, 7(1976) 1.