ŠALGO, Maks

ŠALGO, Maks, poduzetnik (Osijek, o. 1890 – logor Jasenovac, 1942). Sa suprugom Maruškom (Marija) rođ. Ziklay (Velika Kikinda, Srbija, 1891 – logor Jasenovac, 1942) otac Erzsi (Erži, Jelisaveta) (Osijek, 1916 – logor Jasenovac, ?1942), Judite (Dite) (Osijek, o. 1925 – logor Jasenovac, 1943) i Suzane. Od 1919. imao je veletrgovinu i pogone za proizvodnju tekstilnih proizvoda u Županijskoj ul. u Osijeku. Po uspostavi NDH s obitelji je ostao u Osijeku te su 30. IV. 1942. deportirani u logor Jasenovac, gdje su stradali. – Kći Suzana (Zsuzsi, Žuži, Suza), komunistička aktivistica (?Osijek, ? – Zemun, Srbija, 1942). Živjela je u Zemunu i studirala kemiju u Beogradu. Bila je članica SKOJ. Partizanima se priključila 1942. kao članica udarne grupe. Sudjelovala je u pisanju antifašističkih parola i raspačavanju ilegalnih letaka. U jednoj akciji Gestapo ju je uhvatio te je u zatvoru bila mučena. Otpremljena je u bolnicu, no po nalogu Gestapoa izvedena iz bolnice i ubijena.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 29306. – JUSP Jasenovac.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.