ŠALAMUN, Tomaž

ŠALAMUN, Tomaž, književnik (Zagreb, 4. VII. 1941 – Ljubljana, 27. XII. 2014). Sin pedijatra Branka i Dagmar rođ. Gulič, brat slikara i filozofa Andraža. U studenom 1941. njegova je oca kolegica Suzana Remeny upozorila da je na popisu za zatvor i strijeljanje te je uspio pobjeći u Ljubljanu. T. je odrastao u Ljubljani i Kopru, gdje je 1960. maturirao. Studij povijesti umjetnosti i povijesti završio je na Sveučilištu u Ljubljani 1965. Od 1969. radio je u Ljubljani kao asistent kustos u Modernoj Galeriji, a od 1971. asistent na Akademiji za likovnu umjetnost, a već od l971. imao je status slobodnoga umjetnika. Usavršavao se u Parizu, Rimu i Pisi. Bio je član umj. skupine OHO. Boravio je u SAD kao član International Writing Programa na Sveučilištu u Iowi kao Fulbrightov stipendist (1971–72). Bio je konzul i kulturni ataše Slovenije u New Yorku. Povremeno je predavao kao gostujući profesor na sveučilištima u SAD. Od 2005. član je Slovenske akademije znanosti i umjetnosti. Objavio je 35 knjiga pjesama, a mnoge od njih su prevedene na strane jezike. Uvršten je u antologiju Voices within the Ark (The Modern Jewish Poets, New York 1980). Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja (Nagrada »Mladosti« 1967, Nagrada Prešernovoga sklada 1973, Nagrada željezare Sisak 1978, Nagrada »Ljubiša Jocić« 1981, Jenkova nagrada 1988. i 2007, Prešernova nagrada 1999, »Altamarea« 2003, Europska nagrada za poeziju u Münsteru 2007, Zlatni vijenac Struških večeri poezije 2009). Iz prvoga braka s Marušom rođ. Krese ima dvoje djece, Anu i Davida. S drugom suprugom, akademskom slikaricom Metkom Krašovec, živio je u Ljubljani.

DJELA (izbor): Poker. Ljubljana 1966. – Namen pelerine. Maribor 1969. – Romanje za Maruško. Ljubljana 1971. – Amerika. Maribor 1972. – Bela Itaka. Ljubljana 1972. – Arena. Koper 1973. – Pesme. Beograd 1974. – Sokol. Ljubljana 1974. – Imre. Ljubljana 1975. – Turbine. Maribor 1975. – Druidi. Koper 1976. – Zvezde. Ljubljana 1977. – Metoda anđela. Zagreb 1980. – Glas. Maribor 1983. – Sonet o mleku. Ljubljana 1984. – Soy realidad. Koper 1985. – Ljubljanski pomlad. Ljubljana 1986. – Maske. Novi Sad 1987. – Živa rana, živi sok. Maribor 1988. – Mera vremena. Beograd 1990. –Riva. Zagreb 1997. – Balada za Metku Krašovec. Zagreb 2002. – More. Zagreb 2008. – Crni labud. Zagreb 2010.

IZV.: Osobni podaci ulaznika.

LIT.: T. Brejc: Beseda je meso postala. U: T. Šalamun: Poker. Ljubljana 1989.