ŠALAMUN, Laura

ŠALAMUN, Laura (rođ. Furelli), posebnica (Koprivnica, 2. I. 1888 – logor Stara Gradiška, 1942). Po uspostavi NDH Samobor joj je određen za mjesto boravka. Uhićena je s drugim Židovima u Samoboru 15. VI. 1942. te deportirana u logor Stara Gradiška, gdje je stradala.

IZV.: JUSP Jasenovac.

LIT.: Z. Dizdar: Pregled razvitka narodnooslobodilačkog pokreta u Samoboru 1941–1945. god. Samobor 1987.