ŠALAMON, Imre (Mirko)

ŠALAMON, Imre (Mirko), inženjer (Stari Bečej, Srbija, 1905 – Zagreb, 1962). Maturirao je na Muškoj realnoj gimnaziji u Osijeku te studirao u Austriji i Njemačkoj. Za II. svj. rata bio je u njem. voj. zarobljeništvu. Nakon završetka rata vratio se u Osijek, gdje je bio aktivan član ŽO. Radio je u Osječkoj ljevaonici željeza i tvornica strojeva do 1957, kad se zapošljava u Tvornici šibica »Drava« kao voditelj konstrukcijskog biroa.

IZV.: AŽOO, Osmrtnice, novinske objave, posmrtni govori.