ŠALAMON, Ervin

ŠALAMON, Ervin, inženjer (Koprivnica, 1911 – ?). Suprug Štefice (? – Beč, ?). Diplomirao je na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Nakon Travanjskoga rata kao jugoslav. kraljevski oficir bio je u njem. zarobljeništvu u Osnabrücku, gdje se 1942. priključio antifašističkomu pokretu. U logoru Barkenbrugge sudjelovao je u izradi radio-stanice. Po oslobođenju iz logora vratio se u Jugoslaviju, gdje se u ožujku 1945. priključio partizanima te djelovao u Odjelu za industriju Ministarstva privrede Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije. Nakon rata radio je u Saveznom zavodu za privredno planiranje kao jedan od direktora.

IZV.: Podaci o ulazniku V. Stipetić.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.