ŠAJBER, Slavko

ŠAJBER, Slavko, javni i sportski djelatnik (Gradina kraj Virovitice, 25. II. 1929 – Zagreb, 3. XI. 2003). Sin Leopolda i Julijane rođ. Weiss. Obitelj mu je stradala u Holokaustu. Od 1945. bio je radnik u tvornici »Rade Končar« u Zagrebu. Školovao se uz rad te diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Do umirovljenja djelovao je kao ravnatelj osiguravajućega društva »Slavija Lloyd« i zastupnik inozemnih osiguravajućih poduzeća. Obavljao je različite polit. dužnosti, među ostalim je bio sekretar gradskoga komiteta SK Zagreba. Poč. 1970-ih bio je predsj. Nogometnoga kluba »Zagreb«, potom na čelnoj poziciji u Košarkaškom klubu »Lokomotiva«, kojeg je 1976. preimenovao u »Cibona«, čiji je bio predsj. Za njegova je mandata klub stekao naslov nacionalnoga prvaka 1982. i naslov eur. prvaka 1985–86. Također je bio predsj. Nogometnoga saveza Jugoslavije. Zbog malverzacija i namještanja utakmica poništio je 34. kolo nogometnoga prvenstva Jugoslavije 1985/86. i kaznio čak 12 klubova oduzimanjem bodova. Nakon 1990. povukao se iz javnoga života, ali je u rijetkim obraćanjima javnosti isticao svoje podrijetlo i tragičnu sudbinu svoje obitelji u Holokaustu.

IZV.: Kartoteka članova ŽOZ.

LIT.: S. Mufić: (Nekrolog). Jutarnji list, 6(2003) 1969.