ŠAJ, Dragutin

ŠAJ, Dragutin, poduzetnik (Zagreb, 26. I. 1879 – Zagreb, 8. II. 1942). U međuratnom razdoblju bio je upravitelj građevinskoga poduzeća »Ing. D. Šaj &Co«, predsj. Instituta za proučavanje vodne energije rijeka Bosne i Drine, savjetnik osječke podružnice beogradske Narodne banke, upravitelj i suvlasnik Kemijske tvornice iz Osijeka i član Upravnoga odbora osječke Gradske štedionice. Po uspostavi NDH, deportiran je u logor Jasenovac. Iako je pušten na slobodu, ubrzo je umro.