SZÖKE, Dezider

SZÖKE, Dezider, inženjer (Harkány, Mađarska, 18. X. 1886 – ?, Izrael, ?). Sin Abrahamov. U međuratnom razdoblju bio je građevinski inženjer u Zagrebu, zaposlen u poduzeću Našička tvornica tanina i paropila d. d. te član Zagrebačke inženjerske komore. Po uspostavi NDH sa suprugom Margitom rođ. Schwarz i kćerima Anicom i Evicom preuzeo je žid. znak te je obitelj iz Lopašićeve ul. preseljena na periferiju. U srpnju 1941. zaveden je u popis vlastima NDH neophodno potrebnih stručnjaka. Preživio je II. svj. rat. Moguće je već tijekom rata izbjegao u Palestinu.

IZV.: HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 441, 41/1941. – KŽZ.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.