SZEKLER, Robert

SZEKLER, Robert, oftalmolog (Osijek, 1908 – Zagreb, 5. XII. 1996). Sin Jakšin (?, o. 1884 – Zagreb, 16. XI. 1969). Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1937/38. i specijalizirao oftalmologiju. Po uspostavi NDH, u rujnu 1941, poslan je u Sanski Most u BiH djelovati na suzbijanju endemskoga sifilisa. Priključio se partizanima 1943. te bio referent saniteta Podgrmečkoga vojnog područja, a zatim je radio u bolnicama 5. korpusa. Doktorirao je 1960. tezom Doprinos eksperimentalnom ispitivanju patologije i terapije oboljenja oka kunića izazvanih herpes-simplex virusom i liječenih treomycetinom te predavao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

IZV.: Gradska groblja Zagreb. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28017.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – Bilten ŽOZ, 1990, 13.