SZEGE, Nikola

SZEGE, Nikola, fotograf (Novi Vrbas, 27. IV. 1909 – Osijek, 8. V. 1990). Fotografski obrt izučio je kod svojeg oca u Kuli, a profesionalno se fotografijom bavio od 1926. Otvorio je samostalni atelijer u Kapucinskoj ul. u Osijeku 1932. Istodobno se bavio umjetničkom fotografijom. Usavršavao se putujući i radeći u Mađarskoj, Austriji, Čehoslovačkoj i Njemačkoj. Bio je asistent beogradskoga dvorskog fotografa te radio kao propagandist i demonstrator tvornice »Kodak«. Po uspostavi NDH u prijavi imovine naveo je uređaj fotografskog atelijea, u vrijednosti od 50 000 din. Bio je u radnoj službi u Szentkirályju, Kiskunfélegyházi, Szombathelyju i dr. Navodno se priključio partizanskom pokretu 1943. Nakon II. svj. rata radio je u propagandnom odjelu Narodne fronte kao voditelj Foto-sekcije. Potkraj 1947. ponovo je otvorio atelijer, koji je vodio do kraja života, i u kojem je izrađivao kvalitetne kinoreklame. Intenzivno se bavio podukom iz fotografije, o čemu je objavljivao članke u stručnom tisku. Osnovao je i uređivao stručni časopis Naša fotografija. Bio je tajnik Udruženja profesionalnih stručnih fotografa umjetnika Jugoslavije i redoviti član međunarodne stručne organizacije fotografa EUROPHOT. U Galeriji fotokluba Osijek 1987. imao je retrospektivnu izložbu na kojoj se predstavio među ostalim kolekcijom aktova nastalih između 1935. i 1940. Dobitnik je mnogih nagrada (srebrna medalja na Međunarodnoj izložbi umjetničke fotografije u Zagrebu, 1936; priznanje na III. saveznoj izložbi umjetničke fotografije u Ljubljani, 1950; nagrada 96. kraljevskoga salona u Londonu, 1951). Bio je i aktivan član te predsjednik Udruženja samostalnih privrednika općine Osijek.

IZV.: AŽOO, Autobiografski članci. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 639.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – Jevrejski pregled, 38(1987) 11/12. – M. Tonković i V. Burić: Fotografija u Hrvatskoj 1848.–1951. Osječka fotografija (katalog izložbe). Osijek 1997. – M. Tonković: Židovi fotografi (katalog izložbe). Zagreb 2004.