SZARVAS, Nora

SZARVAS, Nora (Sarvaš, rođ. Schwitzer), spisateljica (Osijek, 1874 – ?, 1938). Podrijetlom je iz Mađarske. Kći je zakupnika i upravitelja na jednom od imanja grofa Esterhazyja kraj Osijeka. Udala se za liječnika Kolomana Szarvasa, s kojim je 1894–1928. živjela u Voćinu, a zatim u Slatinskom Drenovcu. Majka je triju kćeri. Pisala je pripovijetke o ženskim sudbinama na njem. jeziku. Neke od njih objavila je u Die Drau, a nedugo prije autoričine smrti njezine kćeri umnožile su petnaest pripovijedaka na šapirografu i uvezale u stotinjak primjeraka. – Suprug Koloman, liječnik (?, o. 1865 – ?). Bio je općinski liječnik u Voćinu, liječnik Okružnoga ureda za osiguranje radnika i počasni građanin trgovišta Voćin. Djed je → Magde Bošković i → Maje Bošković-Stulli.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 28047.

LIT.: V. Obad: Židovi u starom Osijeku. Novi Omanut, 1(1993) 2. – M. Bošković-Stulli: O Nori Szarvas. Novi Omanut, 2(1994) 3/4.