SVJEŽIĆ, Oktavijan (Frischmann, Muci)

SVJEŽIĆ, Oktavijan (Frischmann, Muci), pravnik i ustaški dužnosnik (?, 1916 – ?Zagreb, nakon 1947). Sin Žige, vlasnika poduzeća »Javor«. Za studija bio je aktivan u frankovačkom pokretu. Doktorirao je temeljem rigoroza na zagrebačkom Pravnom fakultetu 1941. Po uspostavi NDH u činu natporučnika zaposlen je u UNS, a od 22. IV. 1941. do kraja godine u ustaškom povjereništvu za BiH. Od srpnja 1941. član je Pokretnoga prijekog suda za središnju Bosnu (na području od Bihaća do Dervente i Sarajeva). Od poč. 1942. do lipnja djelovao je u Zapovjedništvu UNS u Zagrebu. Poslije je bio na različitim dužnostima, među ostalim u kolovozu i rujnu 1942. zamjenik višega redarstvenog povjerenika za Veliku župu Vuka i Bilogora Viktora Tomića. Bio je među ključnim osobama pri spašavanju ustaških pozicija u ist. Bosni 1942. Bio je blizak prijatelj Nikole Francetića, brata Jure Francetića. Blizak Eugenu Kvaterniku, čijom ostavkom ostaje bez posla i neko vrijeme radi u tvornici i trgovini svoga oca »Javor« d. d. u Zagrebu. U lipnju 1943. poslan je kao novak na izobrazbu u Stockerau, gdje je nakon 6 tjedana obolio te se liječio u bolnici u Beču i Stockerauu. U siječnju 1944. imenovan je pričuvnim ustaškim natporučnikom, a u rujnu 1944. postavljen je, već kao ustaški satnik, za suca ratnoga suda I. stajaćega ustaškog zdruga u Sarajevu. Ondje je ostao do travnja 1945, kad je imenovan ustaškim bojnikom. U svibnju 1945. prvo se povlačio u Austriju, ali se ponovo vratio u Zagreb, gdje se skrivao pod lažnim imenom do svibnja 1947, kad je bio uhićen. Do danas nisu pronađeni nikakvi zapisi o njegovim saslušavanjima, optužnici, suđenju ili presudi, ali jedan dokument s njegovim iskazom datiran je u OZNI 29. VIII. 1950.

IZV.: HDA, MUP SRH, 013.0.55. – HDA, UNS, br. 248, Ured I, Ured glavnog pobočnika, 35050/1942. – HDA, Stožer pukovnika Luburića, Zakoni, zakonske odredbe i naredbe III, 171.

LIT.: Narodne novine, 106(1941) 76. – E. D. Kvaternik: Sjećanja i zapažanja 1925–1945. Zagreb 1995. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001.