SVEĆENSKI, Milorad

SVEĆENSKI, Milorad, pravnik (Osijek, 1. X. 1897 – ?). Sa suprugom Zlatom rođ. Rendeli imao je kćer Miru (?, 1932). Doktorirao je temeljem rigoroza na zagrebačkom Pravnom fakultetu 1926. Bio je sudac Kotarskoga suda u Osijeku do umirovljenja 30. VI. 1941. Stanovao je u Jegerovoj ul. u Osijeku i posjedovao kuću u Svačićevoj ul. u Karlovcu. Supruga i kći su po uspostavi NDH otišle u Karlovac. Daljnja sudbina supružnika je nepoznata, a kći je preživjela II. svj. rat.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 639.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.