SUVIN, Darko

SUVIN, Darko, teoretičar, povjesničar i kritičar književnosti i kulture (Zagreb, 19. VII. 1930). Sin → Miroslava i Trude rođ. Weiser. Potkraj 1941. s obitelji je prebjegao na Korčulu, a 1943. priključio se partizanima. Diplomirao je kemijsku tehnologiju 1954. na Tehničkom fakultetu u Zagrebu i 1956. komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao tezom Dramatika Iva Vojnovića, geneza i struktura (1970). Od 1957. radio je kao asistent za teatrologiju na Odsjeku za komparativnu književnost. Od 1968. zaposlen je na University of McGill u Montrealu, gdje je bio redoviti profesor, a od 1999. profesor emeritus na Odsjeku za anglistiku Umjetničkoga fakulteta. Član je Kraljevskoga društva Kanade od 1986. U Hrvatskoj je objavio zapažene teatrološke knjige: Dva vida dramaturgije (1964), Uvod u Brechta (1970) i Dramatika Iva Vojnovića (1977), a bavio se i dramama Miroslava Krleže te poviješću i teorijom znanstvene fantastike (povijesni pregled s antologijskim izborom tekstova Od Lukijana do Lunjika, 1965). U inozemstvu je stekao glas jednog od najuglednijih teoretičara znanstvene fantastike, koju je, u svojoj klasičnoj studiji na engl. jeziku Metamorphoses of Science Fiction (1979), specifičnom primjenom teorija rus. strukturalista, semiotike, kulturalne teorije, Brechtovih ideja o teatru i »principa nade« Ernesta Blocha, odredio kao »književnost spoznajnog očuđenja«. Teorijskim, historiografskim, bibliografskim i kritičkim radom o znanstvenoj fantastici nastavio se baviti u knjigama Victorian Science Fiction in the UK (1983) te Positions and Presuppositions in Science Fiction (1988), kao i u nizu studija, većinom tiskanih u časopisu Science Fiction Studies (Montreal), kojega je bio jedan od utemeljitelja i urednika (1973–80). Uredio je više knjiga o znanstvenoj fantastici, antologiju Other Worlds, Other Seas. Science-Fiction Stories from Socialist Countries, New York 1970, prevedenu na više jezika, te objavljivao radove o japanološkim, utopističkim i marksističkim temama. Objavljivao je i poeziju na engleskom (The Long March, Willowdale 1987) i hrv. jeziku. Nakon umirovljenja 1999. živi u Lucci u Italiji.

DJELA (izbor): Krilata plovidba ka zvijezdama (pristup Krležinim ranim dramama). Zagreb 1964. – Dva vida dramaturgije. Eseji o teatarskoj viziji. Zagreb 1964. – Od Lukijana do Lunjika. Povijesni pregled i antologija naučno-fantastične literature. Zagreb 1965. – Uvod u Brechta. Zagreb 1970. – Geneza i struktura Vojnovićevog Ekvinocija. Zagreb 1972. – Naučna fantastika. Zagreb 1974. – Dramatika Iva Vojnovića. Dubrovnik 1979. – Metamorphoses of Science Fiction. On the Poetics and History of a Literary Genre. New Haven 1979 (hrv. prijevod 2010). – Vojnović’s dramaturgy and its European context. Zagreb 1981. – Victorian Science Fiction in the UK. The Discourses of Knowledge and Power. Boston 1983. Positions and Presuppositions in Science Fiction. London 1988. – Armirana Arkadija. Zagreb 1990. – Gdje smo? Kuda idemo? Za političku epistemologiju spasa, eseji za orijentaciju i djelovanje u oskudnom vremenu. Zagreb 2006. – Naučna fantastika, spoznaja, sloboda. Beograd 2009. – Preživjeti potop. Fantasy, porobljenje i granična spoznaja. Zagreb 2012.

LIT.: L. Čale-Feldman: Suvin, Darko. Krležijana, 2. Zagreb 1999. – Suvin, Darko. Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008.