SUSSMANN, Lavoslav (Süssmann, Lav)

SUSSMANN, Lavoslav (Süssmann, Lav), pravnik (? – ?). Doktorirao je 1920. temeljem rigoroza na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je u međuratnom razdoblju bio je odvjetnik. Neposredno prije uspostave NDH sa suprugom Elzom rođ. Deutsch i sinovima Sašom i Dragom iselio se u New York, gdje se isticao kao aktivist Udruženja tamošnjih jugoslavenskih Židova.

LIT.: J. Mrazović: Adresar grada Zagreba 1931. Zagreb 1931. – Pravni fakultet u Zagrebu 1776–1996. Zagreb 1996.