AKERMAN, Radoslav

AKERMAN, Radoslav, ginekolog (Bjelovar, 1. VIII. 1907 – Zadar, 3. V. 1987). Sin Mavra (?Varšava, o. 1870 – Bjelovar, 1931) i Hermine rođ. Kohn (Klarić), brat Đurin, stric → M. Akermana. Gimnaziju je završio 1924. na Sušaku, a Medicinski fakultet 1931. u Zagrebu. Ginekologiju i porodništvo specijalizirao u Pragu i Zagrebu, gdje je do 1941. obavljao privatnu praksu. II. svj. rat proveo je u njem. vojnom zarobljeništvu (Nürnberg). Od 1945. do umirovljenja 1972. bio je primarijus i voditelj ginekološko-porođajnoga odjela Opće bolnice u Zadru te ravnatelj tamošnje Škole za medicinske sestre primaljskoga smjera, koju je utemeljio 1948. U domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima objavljivao je radove o ublaživanju boli te psihosomatskim poremećajima u ginekologiji i porodništvu, vaginalnom fluoru te proširenju cervikalnoga kanala. God. 1952–55. bio je predsj. zadarske podružnice Zbora liječnika Hrvatske. Dobitnik Nagrade grada Zadra. – Supruga Branka, prevoditeljica (?, 1918 – Zagreb, 20. V. 2009), kći je poduzetnika → Davida Herzoga i Olge rođ. Zierer. Kao omladinka bila je vježbačica Makabija. Po uspostavi NDH odlazi u Dalmaciju, potom u Italiju, odakle se u listopadu 1944. priključila partizanima i djelovala u sanitetu u pozadini. Roditelji su → Darije Breyer.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 658. – KŽZ.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – V. Dugački: Akerman, Radoslav. Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983. – (Nekrolozi): Jevrejski pregled, 38(1987) 5/8. – R. Jelić, Liječnički vjesnik, 109(1987) 7. – A. Dražančić i A. Kurjak: Hrvatska perinatologija. Prošlost, sadašnjost i budućnost. Gynaecologia et perinatologia, 11(2002) 2. – M. Jukić: History of Croatian anesthesiology. International Congress Series, 2002, 1242. – B. Dželalija, I. Bošnjak, S. Barbarić i A. Visković: Zadarsko zdravstvo u razdoblju od završetka Drugog svjetskog rata do danas (1945.–2008.). Medica Jadertina, 38(2008) 3/4.